Styrelsen i BRF Killingen 28

Niclas Öberg, ordförande 

Andreas Rask, ledamot 

Maria Sleszynska, ledamot 

Nicolas Person, ledamot

Anna Scheinin, ledamot

Frida Fräjdin, suppleant

 

För dig som är föreningsmedlem, finns mer kontaktinfo att hämta innanför log-in.
Uppdaterat 2020-12-02