Styrelsen i BRF Killingen 28

Greta Wennerberg, ordförande 

Maria Sleszynska, ledamot 

Nicolas Person, ledamot

Simon Bolmgren, ledamot

Frida Fräjdin, ledamot

Conny Lagström, ledamot

 

För dig som är föreningsmedlem, finns mer kontaktinfo att hämta innanför log-in.
Uppdaterat 2023-09-20