Styrelsen i BRF Killingen 28, 2011/2012:

Daniel Du Rietz, ordförande 

Carl Hedberg, ledamot 

Maria Sleszynska, ledamot 

Nicolas Person, ledamot

Peer Stappe, ledamot

Thomas Mivell, ledamot

Andreas Rask, suppleant
 

För dig som är föreningsmedlem, finns mer kontaktinfo att hämta innanför log-in.
Uppdaterat 2018-05-24