Brf Killingen 28's ekonomiska förvaltning sköts av MBF.

De gör "kontroll" av nya medlemmar/medlemsansökan.
De sköter den ekonomiska förvaltningen.
De kan även svara på ekonomiska frågor.

MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning) 
Susanna Tuominen
Box 581
Källgatan 14
722 11  Västerås 
Tel 021-40 33 78  
E-post: Susanna Tuominen 
Uppdaterat 2022-12-29